Mõõdistuse üldinfo

Seisund Registreeritud
Mõõdistuse nimi Rahinge küla, Kesk-Haavakannu tee 4 sademevee-, reoveekanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
Töö nr GEO6353_1
Ettevõte Maainsener OÜ
Mõõtepiir
471,31 m²
Kõrgussüsteem EH2000
Tüüp
  • Teostusmõõdistus
Eriuuring
  • Kanalisatsioon
  • Sadevesi
  • Vesi
Sellel alal
Töö aeg 19.07.2023 - 31.10.2023
Aluskaardile kantud
Koondplaani kantud
20.02.2024
Kausta number