Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Kaunase pst 71 treeningväljaku ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-3098
GE-3098 18.01.2022
Peetri 26, Peetri 26a, Liiva 41 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2890
GE-2890 18.01.2022
Tüki küla, Tüki-Üleoja 18 päikeseelektrijaama ja maaküttetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maamõõt OÜ
MM21-37
MM21-37 18.01.2022
Päeva 10 jalgtee valgustuse projekti geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
7180G
7180G 18.01.2022
Rebase 15, 17, 19 projekteerimistööde geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-197-21
GEO-197-21 18.01.2022
Lai 36b ja 36c kaugküte, elektri-ja sidekaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
AABENEST OÜ
22003T
22003T 18.01.2022
Varre 1 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-204-21
GEO-204-21 18.01.2022
Kalevi 118a kaugküttetrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geopunkt
2G22
2G22 18.01.2022
Puiestee tn (lõigus Narva mnt kuni Ujula tn) katendite teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
RAXOEST OÜ
EH-88-21
EH-88-21 18.01.2022
Sauna 5 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
21G8822
21G8822 18.01.2022
Ihaste tee 6a parkla katendite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 21-2753_1
GEO 21-2753_1 18.01.2022
Lehe 19 ja Lehe 21 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6106
GEO6106 17.01.2022
Ravila 82 osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-151-2021
Ge-151-2021 17.01.2022
Lai 17 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2775
GE-2775 17.01.2022
Tammekuru põik 2 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-196-21
GEO-196-21 17.01.2022
Jänese tn elektriühenduste teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ WeW
GEO-166/3-21
GEO-166/3-21 17.01.2022
Kivi 67a ja Kivi 71a geodeetiline plaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-168-21
GEO-168-21 17.01.2022
Siili 10, Siili 12, Siili 14 kinnistute geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6144
GEO6144 14.01.2022
Riia - Vaksali tänavate ristmiku reki teede teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoinfra OÜ
TJ-1210
TJ-1210 14.01.2022
Teguri 32 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Reaalprojekt
G21043
G21043 14.01.2022
Lääne 13 prügimahutite projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-3080
GE-3080 14.01.2022
Savi tänav T39, Nõlvaku 19, Tamme puiestee T109 rattaringluse parklate platside teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-2994
GE-2994 14.01.2022
Jänese tn tänavavalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ WeW
GEO-166-3-21
GEO-166-3-21 14.01.2022
Õuna tn, Kreegi tn, Kure tn ja Lemmatsi tn Telia sidevõrgu projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
6794G
6794G 13.01.2022
Ristiku 31 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
22-G-1782
22-G-1782 13.01.2022
Taara pst 42 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
ge-3101
ge-3101 13.01.2022
Tamme pst 63 elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
GeoBaltica OÜ
T-21-77
T-21-77 13.01.2022
Pikk 65 osalise maa-ala geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-365-21
G-365-21 13.01.2022
Riia 99 osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-3066
GE-3066 13.01.2022
Kraavi 19 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartul2132GA
Tartul2132GA 13.01.2022
Riia tänav T28 kinnistul asuva parkla katendite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6123
GEO6123 12.01.2022
Jalaka tn, Alasi tn ja Sepikoja tn osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
AABENEST OÜ
21044G
21044G 12.01.2022
Linnu 20a elektriliitumispunkti muutmise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO186_11-21
TEO186_11-21 12.01.2022
Veski 30 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
596-2021
596-2021 12.01.2022
Kärkna-Tartu jaamavahe geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
RAXOEST OÜ
GE-20-21
GE-20-21 12.01.2022
Haage küla, geodeetiline mõõdistus mahasõidu rajamiseks Külitse - Haage riigiteelt nr. 22195 km 4.035 Kasesalu teele
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G68/2021
G68/2021 12.01.2022
Riia-Vaksali tunnelite ja viadukti teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoinfra OÜ
TJ-1161
TJ-1161 12.01.2022
Madruse 13 elektrivõrguga liitumise tesostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 22-2839
GEO 22-2839 12.01.2022
Kandiküla, Kase-Juhani tee 6 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
ge-2477
ge-2477 12.01.2022
Kandiküla, Kase-Juhani tee 6 vee-, kanali-, maaküttetorustike ja elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-2667-1
GE-2667-1 12.01.2022
Tehnika 3 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2984
GE-2984 12.01.2022
V. Ormissoni 3 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-3051
GE-3051 12.01.2022
Voolu 21 kinnistu ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ GPP
G19-2211-2021-R
G19-2211-2021-R 12.01.2022
Rahinge küla, Oja tee 11a ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (ilmselt ei ole päris ehitusjärgne mõõdistus)
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8519
KE-8519 11.01.2022
Kvissentali tee 8 ja Kvissentali 10 kinnistusiseste gaasitrasside teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Projektron
TJ-861121
TJ-861121 11.01.2022
Riistapuu 3 kinnistusisese gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Projektron
TJ-400721
TJ-400721 11.01.2022
Rahinge küla, Tuuleniidu tee 4 kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO096_06-21
TEO096_06-21 10.01.2022
Luige tn vee-, kanalisatsiooni- ning sademeveetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
21-G-1767
21-G-1767 10.01.2022
Riia 8 vee- ja kanalisatsiooniühenduse projekti geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-200-21
GEO-200-21 10.01.2022
Nelgi 33 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8678
KE-8678 10.01.2022
Leiti 27588 kirjet.