Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Põik 5, Põik 7, Põik 9 ja Fortuuna 7 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Kanalisatsioon, Sadevesi)
OÜ Hades Geodeesia
HG-532
HG-532 23.02.2024
Jaama 34 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geodeesia24
8733-24
8733-24 22.02.2024
Viljandi mnt 13 juurdeehituse sokli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO6768
GEO6768 22.02.2024
Annemõisa 12 sademeveekanalisatsiooni teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
Maainsener OÜ
GEO6715
GEO6715 22.02.2024
A. Vabbe 7 elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
GEOPARTNER OÜ
GEO 24-4064
GEO 24-4064 22.02.2024
Tammenurga 7 elektrikaabli ja maakütte teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus, Elekter madalpinge)
OÜ ELKER RMT
Tartul2403TM
Tartul2403TM 22.02.2024
Hobuseraua 26 sademeveetorustiku, siderajatise ja väravakaablite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi, Side, Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO6055_2
GEO6055_2 22.02.2024
Rebase 17 platside ja äärekivi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
Maainsener OÜ
GEO6401_4
GEO6401_4 22.02.2024
Sepa 2 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8867/1
KE-8867/1 21.02.2024
Pikk tänav T92 osaline geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6687
GEO6687 21.02.2024
Vahi 64a ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO6558_2
GEO6558_2 21.02.2024
Vahi 64a sademevee-, reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO6558_1
GEO6558_1 21.02.2024
Kvartsi 5 ja Kvartsi 7 siderajatise, välisvalgustuse ja hoone elektrikaablite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Elekter madalpinge, Tänavavalgustus)
Maainsener OÜ
GEO6241_2
GEO6241_2 21.02.2024
Võru 10 // 12 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-4084
GE-4084 21.02.2024
E. Kõksi 7 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ KG-Büroo
1198-23GEO
1198-23GEO 21.02.2024
Rahinge küla, Hiieküla 25 vee, kanalisatsiooni, sadevee, drenaaži, side, soojuse ja madalpinge teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Drenaaž, Side, Soojus, Elekter madalpinge)
Geodeesia OÜ
GE-3964-3
GE-3964-3 21.02.2024
Rahinge küla, Kesk-Haavakannu tee 4 sademevee-, reoveekanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO6353_1
GEO6353_1 20.02.2024
Kastani 81 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Geodeesia OÜ
GE-3409-1
GE-3409-1 20.02.2024
Rahinge küla, Kesk-Haavakannu tee 6 reoveekanalisatsiooni-, elektri- ja siderajatiste ning veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi, Side, Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO6355
GEO6355 20.02.2024
Tehase 19c reoveekanalisatsiooni ümberehituse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi)
Maainsener OÜ
GEO6426
GEO6426 20.02.2024
Pallase pst 3 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO6673_2
GEO6673_2 20.02.2024
Pallase pst 3 ja Pallase pst 5 sademevee-, reoveekanalisatsiooni-, elektri-, siderajatiste ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Side, Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO6673
GEO6673 20.02.2024
Rahinge küla, Hiieküla 1 sademevee-, reoveekanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO6491_1
GEO6491_1 20.02.2024
Riia 61 vee, kanalisatsiooni teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ Kirjanurk
11391T
11391T 20.02.2024
Vahi 64a tänavavalgustuse, elektri- ja siderajatiste teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Elekter madalpinge, Tänavavalgustus)
Maainsener OÜ
GEO6558_3
GEO6558_3 20.02.2024
Sangla 37 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6804
GEO6804 19.02.2024
Säde 18 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Metricus OÜ
24G9344
24G9344 19.02.2024
Jaama 52a korterelamu sokli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO6643_1
GEO6643_1 19.02.2024
Ilmatsalu 5c osaline geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-4096
GE-4096 19.02.2024
Turu 32 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-4108
GE-4108 19.02.2024
Rebase 17 sademevee-, reoveekanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO6401_3
GEO6401_3 19.02.2024
Hobuseraua 26 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO6055_1
GEO6055_1 19.02.2024
Tähe ja Teguri tänavate ristmiku tänavavalgustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge, Tänavavalgustus)
GEOPARTNER OÜ
GEO 23-4046
GEO 23-4046 19.02.2024
Peetri 7 plaatvundamentide teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO6693
GEO6693 16.02.2024
Vahi 64a korterelamu sokli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO6558
GEO6558 16.02.2024
Haage küla, Kasesalu tee 1 ja Kasesalu tee 3 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-393-23
G-393-23 16.02.2024
Riia 114 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ ELKER RMT
Tartul2402GA
Tartul2402GA 16.02.2024
Märja alevik, Aisa põik 10 hoone sokli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO6627
GEO6627 16.02.2024
Jaama 52 korterelamu sokli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO6643
GEO6643 16.02.2024
Vinkli 8 asfaltkatte teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
Maainsener OÜ
GEO6682
GEO6682 16.02.2024
Rahinge küla, Hiieküla 25 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Geodeesia OÜ
GE-3964-2
GE-3964-2 16.02.2024
Hobuseraua 25 side, soojuse, madalpinge teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Soojus, Elekter madalpinge)
OÜ KG-Büroo
1156-23TEO
1156-23TEO 16.02.2024
Hiie 36 puuraukude, maakütte- ja gaasitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas, Soojus)
Maainsener OÜ
GEO6550_1
GEO6550_1 16.02.2024
Sangviini 6 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G9/2024
G9/2024 15.02.2024
Nelgi 13 elektri- ja sidekaablite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Elekter madalpinge)
OÜ ELKER RMT
Tartul2322TM
Tartul2322TM 15.02.2024
Rahinge küla, Hiieküla 10 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Geodeesia OÜ
GE-3367-2
GE-3367-2 15.02.2024
Hiie 36 hoone sokli välisnurkade teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO6550
GEO6550 15.02.2024
Salutähe 7a ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-4087
GE-4087 15.02.2024
Salutähe 7a elektri ja side teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Elekter madalpinge)
Geodeesia OÜ
GE-4094
GE-4094 15.02.2024
Männimetsa tee 35 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6733
GEO6733 15.02.2024
Leiti 31328 kirjet.