Tere tulemast Tartu geomõõdistuste infosüsteemi

 

Geoarhiiv on geodeetiliste mõõdistuste andmekogu. Geoarhiivis toimub Tartu linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine. Andmekogu peamised kasutajad on geodeetiliste tööde teostajad ning Tartu Linnavalitsuse struktuuriüksused. Andmekogu vastutav töötleja on Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakond.

Autentimata kasutajal on võimalik vaadata registreeritud mõõdistustööde üld- ning asukohainfot. Lisaks on võimalik kaardil tutvuda mõõdistusfailidest kokku liidetud informatiivse koondplaaniga (Kaart -> Kihid -> Koondplaan mõõdistustest)

Geodeetilisi töid tegev ettevõte tekib Geoarhiivi, kui esmakordselt logib geoarhiivi esindusõiguslik isik ja ettevõttel on majandustegevuse registris (MTR) kehtiv ehitusuuringute registreering. Oma ettevõttega seotud kasutajad saab algselt sisestada ja juba olemasolevaid kasutajaid näeb ettevõtte esindusõiguslik isik.

 

Kasulikud õigusaktid, juhendid ja lingid:

- Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded

- Ressursifailid AutoCADi ja Microstationi jaoks

- Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord

- Kõrgusvõrgu rekonstrueerimise ja rajamise juhend

- Kohalike geodeetiliste võrkude rajamise ja rekonstrueerimise juhend

- Ruumiandmete seadus

- Tartu linna geoHUB

- Tööde statistika: 2023. a, 2022. a, 2021. a, 2020. a, 2019. a, 2018.a  

 

Maa-ameti lingid:

- Kaardirakendused

- Geodeetiliste punktide andmekogu veebirakendus

- Geodeetiliste punktide andmekogu kaardirakendus

- Rakendusgeodeetiliste tööde aruanded

- Ehitusgeoloogia kaardirakendus

- Kitsenduste kaardirakendus

- Maaparandussüsteemide kaardirakendus

- 3D kaardirakendus

- Ruumiandmed

- Katastriüksuste piiride allalaadimine

- WMS/WFS teenused

 

Kontaktid:

Marju Kiisla (marju.kiisla@tartu.ee, tel 736 1228): geodeetiliste mõõdistuste läbivaatamine ja registreerimine 

Jaan Ainelo (jaan.ainelo@tartu.ee, tel 736 1113): rakenduse tehnilised probleemid

 

Geoaluste kooskõlastamine, andmete väljastamine jm:

AS Tartu Veevärktartuvesi@tartuvesi.ee

Telia Eesti AS

Elisa Eesti AS

Sonictest OÜ (side): sonictest@sonictest.ee

MTÜ Valguskaabel: info@valguskaabel.ee

Eesti Lairiba Arenduse SA: elasa.haldus@connecto.ee

MTÜ Eesti Andmesidevõrk: haldus@eestiandmeside.ee

Gren Tartu AS (kaugküte)

SW Energia OÜ (kaugküte Ilmatsalu alevikus): info@swenergia.ee

N.R. Energy OÜ (kaugküte Märja alevikus): info@nrenergy.ee

Elektrilevi OÜ

Enefit Connect OÜ

Elering ASvho.kooskolastused@elering.ee

Tartu linna tänavavalgustus: andrus.reinmann@tartu.ee (teostusjoonised), tartutv@estnetworks.ee (geoalused)

AS Gaasivõrk: geoprojekt@gaas.ee

Adven Eesti AS (gaas): adven.eesti@adven.com

AS Varmata (gaas): info@varmata.ee

Ihaste Gaas OÜ: info@ihastegaas.ee

Raadimõisa Gaas OÜ: toomas@raadigaas.ee

Põllumajandus- ja Toiduamet (maaparandus): tartump@pta.agri.ee

AS Eesti Raudtee: infra@evr.ee

Transpordiamet: maantee@transpordiamet.ee

Aeronavigatsiooniteave

 

Naabervaldade geoarhiivid ja kontaktid:

- Tartu valla geoarhiiv (Tatjana Obuhova, tatjana.obuhova@tartuvald.ee, tel 5780 7177)

- Kambja valla geoarhiiv (Marge Einola, marge@ylenurme.ee, tel 5817 0211)

- Luunja valla geoarhiiv (Heiki Tooming, heiki.tooming@luunja.ee, tel 5787 7515)

- Nõo valla geoarhiiv (Aarne Timm, aarne.timm@nvv.ee, tel 534 05828

- Elva valla geoarhiiv (Kullo Laos, kullo.laos@elva.ee, tel 5191 5914)