Tere tulemast Tartu geomõõdistuste infosüsteemi

 

Geoarhiiv on geodeetiliste mõõdistuste andmekogu. Geoarhiivis toimub Tartu linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine. Andmekogu peamised kasutajad on geodeetiliste tööde teostajad ning Tartu Linnavalitsuse struktuuriüksused. Andmekogu vastutav töötleja on Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond.

Autentimata kasutajal on võimalik vaadata registreeritud mõõdistustööde üld- ning asukohainfot. Lisaks on võimalik kaardil tutvuda mõõdistusfailidest kokku liidetud informatiivse koondplaaniga (Kaart -> Kihid -> Koondplaan mõõdistustest)

Geodeetilisi töid tegev ettevõte tekib Geoarhiivi, kui esmakordselt logib geoarhiivi esindusõiguslik isik ja ettevõttel on majandustegevuse registris (MTR) kehtiv ehitusuuringute registreering. Oma ettevõttega seotud kasutajad saab algselt sisestada ja juba olemasolevaid kasutajaid näeb ettevõtte esindusõiguslik isik.

 

Kasulikud õigusaktid, juhendid ja lingid:

- Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded

- Ressursifailid AutoCADi ja Microstationi jaoks

- Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord

- Ruumiandmete seadus

- Tartu linna geoHUB

 

Maa-ameti lingid:

- Kaardirakendused

- Geodeetiliste punktide andmekogu (GPA) kaardirakendus

- Geodeesia kalkulaatorid

- Kitsenduste kaardirakendus

- Maaparandussüsteemide kaardirakendus

- 3D kaardirakendus

- Ruumiandmed

- Katastriüksuste piiride allalaadimine

- WMS-teenused

 

Kontaktid:

Marju Kiisla (marju.kiisla@tartu.ee, tel 736 1228): geodeetiliste mõõdistuste registreerimine 

Jaan Ainelo (jaan.ainelo@tartu.ee, tel 736 1113): rakenduse tehnilised probleemid

 

Naabervaldade geoarhiivid:

- Tartu valla geoarhiiv (kontakt: Tatjana Obuhova, tatjana.obuhova@tartuvald.ee, tel 5780 7177)

- Kambja valla geoarhiiv (kontakt: Marge Einola, marge@ylenurme.ee, tel 5817 0211)

- Luunja valla geoarhiiv (kontakt: Heiki Tooming, heiki.tooming@luunja.ee, tel 5787 7515)