Tere tulemast Tartu geomõõdistuste infosüsteemi

 

Tartu geomõõdistuste infosüsteem Geoarhiiv on andmekogu geodeetiliste mõõdistuste andmete kohta. Geoarhiivis toimub Tartu linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine. Andmekogu peamised kasutajad on geodeetiliste tööde teostajad ja Tartu Linnavalitsuse struktuuriüksused.

Autenditud kasutaja saab vaadata algatatud ja registreerimata ning tagasi lükatud mõõdistustöid ning mõõdistustööde faile alla laadida. 

Autentimata kasutajal on võimalik vaadelda registreeritud geodeetiliste mõõdistuste informatsiooni.

 

Ettevõte (geodeetiliste tööde tegija) tekib Geoarhiivi, kui esmakordselt siseneb esindusõiguslik isik ja ettevõttel on majandustegevuse registris (MTR) kehtiv ehitusuuringute registreering. Kui ettevõte on juba olemas, siis toimub ainult andmete kontroll ja uuesti seda ei lisata. Oma ettevõttega seotud kasutajad saab algselt sisestada ja juba olemasolevaid kasutajaid näeb ettevõtte esindusõiguslik isik.

 

Ettevõtetele mõeldud kasutusjuhendi saab alla laadida autenditud kasutaja.

Kasulikud lingid:

Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded

Maa-ameti kitsenduste kaardirakendus (sh tehnovõrgud kihi kaupa vaadeldavad)

Ruumiandmete seadus

Maa-ameti geodeetiliste punktide andmekogu (GPA) kaardirakendus

Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord

Katastriüksuste piiride allalaadimine Maa-ametist

 

Andmekogu vastutav töötleja on Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond.

Geodeetiliste mõõdistustööde registreerimise küsimustes pöörduda geodeesiateenistuse geodeesia spetsialisti Marju Kiisla poole e-posti aadressil marju.kiisla@tartu.ee (tel 736 1228).

Kõikide tehniliste probleemide korral pöörduda geodeesiateenistuse vanemspetsialisti Jaan Ainelo poole e-posti aadressil jaan.ainelo@tartu.ee (tel 736 1113).