Mõõdistuse üldinfo

Seisund Registreeritud
Mõõdistuse nimi Rahinge küla, Hiieküla 1 sademevee-, reoveekanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
Töö nr GEO6491_1
Ettevõte Maainsener OÜ
Mõõtepiir
402,55 m²
Kõrgussüsteem EH2000
Tüüp
  • Teostusmõõdistus
Eriuuring
  • Kanalisatsioon
  • Sadevesi
  • Vesi
Sellel alal
Töö aeg 30.10.2023 - 31.12.2023
Aluskaardile kantud
Koondplaani kantud
20.02.2024
Kausta number