Mõõdistuse üldinfo

Seisund Registreeritud
Mõõdistuse nimi Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Töö nr 5164-21
Ettevõte OÜ Geodeesia24
Mõõtepiir
295 694,95 m²
Kõrgussüsteem EH2000
Tüüp
  • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Sellel alal
Töö aeg 01.03.2023 - 01.06.2023
Aluskaardile kantud
Koondplaani kantud
17.01.2024
Kausta number
Omavalitsuse erinõuded
drenaaz, el, el_kp, kp_õhul, el_mp, el_mp_õhul, gaas OK
hooned, ktrass, liiklus, piirded OK
pinnamood OK
postid, rajatised OK
sadevesi, side OK
soojus, tehnovõrgud, vesi - OK
taimkae, kõrgused - OK