Mõõdistuse üldinfo

Seisund Registreeritud
Mõõdistuse nimi TURU 29 SIDEKAN. JA VALGUSTUSPOSTIDE TEOSTUSM.
Töö nr GEO1013
Ettevõte OMANDI OÜ
Mõõtepiir
15 173,23 m²
Kõrgussüsteem BK77
Tüüp
  • Teostusmõõdistus
Eriuuring
  • Side
Sellel alal
Töö aeg 01.08.2003 - 01.08.2003
Aluskaardile kantud
Koondplaani kantud
03.11.2022
Kausta number
3569***
Omavalitsuse erinõuded
Kaevamised: TURU 29 SIDETRASS
AS MERKO EHITUS
AS TELEEKSPERT
20.02.2003-09.03.2003

TURU 29 VEE-, KANALISATS.- JA SADEVEEKANALISATSIOON
AS TARTU VEEVÄRK
AS WATER SER
03.04.2003-30.04.2003

TURU 29 SOOJATRAS
AS TARTU KESKKATLAMAJA
AS GIGA
19.04.2003-19.05.2003

TURU 29 EL.KAABLITRASS
EE AS JV TARTU
OÜ ELENAAR
07.07.2003-06.08.2003