Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
L. Puusepa 19 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Metricus OÜ
21G8754
21G8754 28.09.2021
Haage küla, Põlluääre tee 2, 4, 6 ja Männisalu tee 1 veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6060
GEO6060 28.09.2021
Hobuseraua tn 23 vundamendi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ KG-Büroo
928-21TEO
928-21TEO 28.09.2021
Aeru 6 sidetrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ KAGU GEODEESIA
20T040
20T040 28.09.2021
Aeru 8 sidetrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ KAGU GEODEESIA
20T041
20T041 28.09.2021
Riia 10 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-072-2021
Ge-072-2021 27.09.2021
Tervishoiu 6a geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geodeesia24
5296-21
5296-21 27.09.2021
Märja alevik, Keskuse 13 parkla katendite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 21-2611_1
GEO 21-2611_1 27.09.2021
Mõisavahe 71/1, 71/2, 71/3 ja 71/4 kortermajade 0.4KV elektrivõrguga liitumise II etapi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 21-2566
GEO 21-2566 27.09.2021
Laseri tn rekonstrueerimise trasside (vesi, kanal, sademevesi, drenaaž) teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ WeW
GEO-007/2-21
GEO-007/2-21 27.09.2021
Ladva 2 ja Ladva 4 elektri-, valgustus- ja sidekaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Metricus OÜ
20G8538-6
20G8538-6 27.09.2021
Kaupmehe 3 elektri,- ja sidevarustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5860_3
GEO5860_3 27.09.2021
Kaupmehe 3 sademevee,- reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5860
GEO5860 27.09.2021
Kvartsi 14 sademevee-, reoveekanalisatsiooni, drenaaži ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5694
GEO5694 27.09.2021
Kaupmehe 3 autode teenindushoone sokli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5860_1
GEO5860_1 27.09.2021
Kesakanni 39 kinnistu ja lähiümbruse topo-geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ARMGAL
EGA-16/21
EGA-16/21 25.09.2021
Kaunase pst 67 katastriüksuse ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
AABENEST OÜ
21134G
21134G 25.09.2021
Märja alevik, Viljandi mnt reki tee teostusmõõdistus (2015.a)
 • Teostusmõõdistus
Nordecon AS
TJ-2117
TJ-2117
Kaust: Tähtvere AKP
24.09.2021
Märja alevik, Viljandi mnt äärse tänavavalgustuse ja side teostusmõõdistus (2015.a)
 • Teostusmõõdistus
MTR Halduse OÜ
T54-15
T54-15
Kaust: Tähtvere AKP
24.09.2021
Ravila 14a // 14b // W. Ostwaldi 1 (Ravila Coop) geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-5876T
TT-5876T 23.09.2021
Lubja tänava (lõigus Staadioni tn - Puiestee tn) geodeetiline alusplaan (Puiestee 108a jaotusalajaama rekonstrueerimine)
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
6570G
6570G 23.09.2021
Ülikooli 10 ja Ülikooli 12 maa-ala geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geo S.T.
22M0195
22M0195 23.09.2021
C. R. Jakobsoni 20 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-067-2021
Ge-067-2021 23.09.2021
Raudtee 10 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
AS KOBRAS
2021-110
2021-110 23.09.2021
Hobuseraua 68 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
AS KOBRAS
2021-270
2021-270 23.09.2021
Akvarelli tn kuni Lohkva küla, Kulliraja tee 4 sidetrassi teostus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Georeeper
TJ-340620
TJ-340620 23.09.2021
Akvarelli tänav ja Lohkva küla, Kulliraja tee 1-4 gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Georeeper
TJ-250520
TJ-250520 23.09.2021
Jänese 15 veetrassi liitumispunkti teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Georeeper
TJ-720721
TJ-720721 23.09.2021
Tähtvere küla, Palsa tee geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 21-2598
GEO 21-2598 23.09.2021
Hobuseraua 68 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
AS KOBRAS
2021-271
2021-271 23.09.2021
Mäe tn (lõigus Puiestee tn - Jänese tn) veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
21-G-1646
21-G-1646 23.09.2021
Linnu 20a elektri liitumispunkti muutmise projekti geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
LEONHARD WEISS OÜ
GEO056_09-21
GEO056_09-21 23.09.2021
Lossi tn, Lossi 36, J. Liivi tn, J. Liivi 2 kaugjahutustrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geopunkt
36G21
36G21 23.09.2021
Pepleri 35 kinnistu peakaitsme suurendamise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
AABENEST OÜ
21163T
21163T 22.09.2021
Kressi 30 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
AABENEST OÜ
21158G
21158G 22.09.2021
Piiri 3 gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11748T
TJ-11748T 21.09.2021
Tehase 3a geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
909-21GEO
909-21GEO 21.09.2021
Võru 120 // 122 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G52/2021
G52/2021 21.09.2021
Aeru 6, Aeru 8 ja Aeru 10 korterelamute vundamendi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ KAGU GEODEESIA
21T119
21T119 21.09.2021
Tehnika 3a geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
3286
3286 21.09.2021
Puiestee 17a // 17b ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO5592_6
GEO5592_6 21.09.2021
Ihaste tee 9 sademeveetorustiku projekteerimise geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
21-G-1686
21-G-1686 20.09.2021
Ravila tänava (lõigus Ilmatsalu tn - Viljandi mnt) sademevee,- reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5831
GEO5831 20.09.2021
Lao 2 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Sirkel & Mall Geodeesia OÜ
2093/2-21
2093/2-21 20.09.2021
Raja tn (Riia-Soinaste) ja Tamme pst (Raja-Pirni) tänavavalgustuse ja elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 18-1344_1
GEO 18-1344_1 20.09.2021
Ihaste põik 18 ja Ihaste põik 20 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-2887
GE-2887 20.09.2021
Raja tn M235-M227 vahelise kaabli teostumõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 18-1344_2
GEO 18-1344_2 20.09.2021
Uus 54 madalseiklusraja teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-2748-1
GE-2748-1 20.09.2021
Aeru 6, Aeru 8 ja Aeru 10 korterelamute elektri toitekaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ KAGU GEODEESIA
21T115
21T115 20.09.2021
Aeru 6, Aeru 8 ja Aeru 10 korterelamute vee-, kanalisatsiooni-ja sadeveetrasside teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ KAGU GEODEESIA
21T113
21T113 20.09.2021
Leiti 27133 kirjet.