Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Mesika 13 vee, kanalisatsiooni, sadevee ja madalpinge teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Elekter madalpinge)
GeoNik OÜ
Gt-115-2023
Gt-115-2023 15.11.2023
Mesika 13 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
GeoNik OÜ
Gt-117-2023
Gt-117-2023 15.11.2023
Ringtee 43 geodeetilise alusplaani aktualiseerimine
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-4045
GE-4045 15.11.2023
Põllu 1a geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-4047
GE-4047 15.11.2023
Koidutähe 59 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
23-G-2123
23-G-2123 15.11.2023
L. Puusepa 8 ravihoone ABEF-korpuste generaatori, rajatiste ja trasside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Sadevesi, Elekter madalpinge, Muu)
OÜ GPK PARTNERID
T-370-23
T-370-23 15.11.2023
Sangla 2 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan uute maapinna kõrgustega
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
ge-3813
ge-3813 15.11.2023
Rahinge küla, Hiieküla 13 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
ge-4036
ge-4036 15.11.2023
Rahinge küla, Hiieküla 13 maaküttetorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus)
Geodeesia OÜ
GE-4073
GE-4073 15.11.2023
Rahu 2 gaasitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-12407T
TJ-12407T 15.11.2023
Hobuseraua 16 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
ge-4005
ge-4005 14.11.2023
Hobuseraua 16 elektri, sidekaablite ja maaküttetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Soojus, Elekter madalpinge)
Geodeesia OÜ
Ge-4004
Ge-4004 14.11.2023
Riia 22 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Mäger Poegadega OÜ
MP1104/23G
MP1104/23G 14.11.2023
Riia 22 tänavavalgustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
OÜ GEOPARTNER
GEO 23-3738
GEO 23-3738 14.11.2023
Tamme pst 34 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
353-2023
353-2023 14.11.2023
Jänese 30 korterelamu kinnistusiseste joogivee-, reoveekanalisatsiooni-, sajuvee-, maakütte-, sidekanalisatsioonitorustike ja elektrivarustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Kanalisatsioon, Sadevesi, Soojus, Vesi, Elekter madalpinge)
OÜ Alt ja Ülevalt
T38/2022
T38/2022 14.11.2023
Märja alevik, Päikese 14 kinnistu gaasitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Georeeper
TJ-471023
TJ-471023 14.11.2023
A. H. Tammsaare 10 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
316-2023
316-2023 14.11.2023
Männimetsa tee 26 sadeveetorude teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
Geodeesia OÜ
ge-2258_4
ge-2258_4 13.11.2023
Turu tänav, Aleksandri tänav geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Sirkel & Mall Geodeesia OÜ
2516-23
2516-23 13.11.2023
Gildi 2 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-4070
GE-4070 13.11.2023
Turu 35b geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geodeesia24
8291-23
8291-23 13.11.2023
Puiestee 126 õueala katendite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ GEOPARTNER
GEO 23-4004
GEO 23-4004 13.11.2023
Sepa 17a geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
3650
3650 13.11.2023
Pohla 1 veetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Vesi)
GeoNik OÜ
Gt-075-2023
Gt-075-2023 13.11.2023
Riia 140 PVC-halli geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-4040
GE-4040 13.11.2023
Võru - Kastani tänavate ristmiku tänavavalgustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
OÜ GEOPARTNER
GEO 23-3847_2
GEO 23-3847_2 12.11.2023
Betooni 2a elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
231019G1
231019G1 12.11.2023
Pikk 3 sademevee,- reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO6728
GEO6728 12.11.2023
Anne 79 parkla, platside ja sademeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid, Sadevesi)
OÜ WeW
GEO-174-23
GEO-174-23 10.11.2023
Rahinge küla, Hiieküla 19 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO6145_2
GEO6145_2 10.11.2023
Ropka tn rõhutõstepumpla elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
231011G1
231011G1 10.11.2023
Peedu 14 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO6743
GEO6743 10.11.2023
Õnne 37 kaugküttetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus)
OÜ Geopunkt
94G23
94G23 10.11.2023
Ujula tn Tartu kohaliku geodeetilise põhivõrgu punktide 363, 364, 12099 rekonstrueerimine ja 20362 kontrollmõõtmine
Geodeetilise võrguga seotud tööd
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TP-0364T
TP-0364T 10.11.2023
Lai 2 kaugküttetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus)
OÜ Geopunkt
91G23
91G23 10.11.2023
Sangviini 15 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ WeW
GEO-013-2003
GEO-013-2003
Kaust: 6351
10.11.2023
N. Lunini 13 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
K&H AS
03G3529-1
03G3529-1
Kaust: 6463
09.11.2023
Aardla 102 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ WeW
GEO-089-2003
GEO-089-2003
Kaust: 6400
09.11.2023
Tähtvere küla, Veermiku kinnistu elektriliitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 23-3910
GEO 23-3910 09.11.2023
Riia 142a ja 148 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
23G9301
23G9301 09.11.2023
L. Puusepa 8 ravihoone G-korpuse mahuti, rajatiste ja trasside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Sadevesi, Elekter madalpinge, Muu)
OÜ GPK PARTNERID
T-315-23
T-315-23 09.11.2023
Ujula tn rekostrueerimise ehitusjärgne topo-geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
5DEhitus OÜ
TJ-30.09.2023
TJ-30.09.2023 09.11.2023
Riia 167 generaatori, rajatiste ja trasside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge, Muu)
OÜ GPK PARTNERID
T-314-23
T-314-23 09.11.2023
Tähe 118 varjualune 2 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
AS Tartu Veevärk
TG-18-23
TG-18-23 09.11.2023
Kopli 54 hoone laienduse telgede mahamärkimine ja vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament, Hoone teljed)
BROM OÜ
T-217/05-2003
T-217/05-2003
Kaust: 6484-1
08.11.2023
Teguri 47 gaasiühenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ WeW
GEO-494a-2003
GEO-494a-2003
Kaust: 6528-2
08.11.2023
Ravila 63b elektrivarustuse teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OSAÜHING G.E.POINT
03-404
03-404
Kaust: 6529-2
08.11.2023
Elva 18 laienduse vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ ELKER RMT
Tarl-80-L
Tarl-80-L
Kaust: 6531
08.11.2023
Luigelahe 1 elamu elektrivõrguga liitumisühenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OMANDI OÜ
Geo1000
Geo1000
Kaust: 6540
08.11.2023
Leiti 31000 kirjet.